tosiek29

10 tekstów – auto­rem jest to­siek29.

w życiu trze­ba szu­kać ra­dości, bo smut­ki sa­me przyjdą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 grudnia 2011, 20:07

są trzy wer­sje wy­darzeń: wasza, mo­ja i prawdziwa. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 2 kwietnia 2011, 19:05

Naj­bar­dziej cier­pi ten kto działa wbrew sobie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 marca 2011, 19:05

każdy z nas jest głupi w ja­kimś stopniu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 marca 2011, 15:03

Każde szczęście trze­ba odpłacać wiel­kim bólem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 listopada 2010, 17:26

Połama­ne kwiaty żyją samotnie.


Dzi­siaj mnie kochasz, jut­ro niena­widzisz Sweet Noise 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 listopada 2010, 18:15

Tra­ci się tyl­ko tę miłość, której nie pot­ra­fi się zachować. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 listopada 2010, 16:48

Ten jest szczęśli­wy kto kocha, a nie ten kto za wszel­ka cenę chce być kochany. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 13 października 2010, 16:14

Nie kocha się ko­biety za to co ma na so­bie- lecz co ma w sobie! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 października 2010, 15:37

Co rzeczy­wis­te to praw­dzi­we, co praw­dzi­we to rzeczywiste. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 października 2010, 15:31
tosiek29

'Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. '

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tosiek29

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność